Welkom op de site, info over de nieuwbouw van Sport en Jeugdcluster Engelen

In de tweede helft 2006 was het idee om voor de plaatselijke verengingen die plaats en uitbreidingen problemen hadden een nieuwbouw te realiseren.

In samenwerking met Bestuursraad Engelen/Bokhoven, Voetbalvereniging FC Engelen en Jeugd, Jongerenwerk De Schuilplaats en een plaatselijke fitness ondernemer.

Nieuws

Voetbalvereniging FC Engelen

Kinderdagverblijf Dribbel,

Kinderopvang Kanteel,

Basisschool Antonius Abt,

Kinderopvang Eijgenwijze en

Jeugd en Jongerenwerk De Schuilplaats nodigen u uit voor de Opening

Zaterdag 14 januari 2011 aanvang 14.00 uur

Buitenruimte open vanaf 13.30 uur

.inf

 

Foto / Films

-----------------------------------------------------------

 Klik boven op button 'films'

 

---------------------------------------------------------

 

De foto's van de maand November staan weer op de site

.

 

Eerste activiteiten

Hier komt het week verslag wat er in die week is gebeurd met daarbij een of twee fotootjes
info

 

Heel veel bijeenkomsten hebben plaats gevonden voordat het plan op papier stond.  Hier kunt u diverse ideeën en verslagen en nieuwsberichten  vinden

Bouwplan

  • Grondwerken
  • Fundering
  • opbouw werkzaamheden
  • Begane vloer
  • 1e verdieping
  • Dak werkzaamheden
  • Binnenwerk
  • Buitenwerkzaamheden

  Ruimte voor ons allemaal

Copyright 2011. Design by  INengelen.nl.

 

Copyright © 2011 DORP-ENGELEN,NL  Engelen - 's-Hertogenbosch
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op

enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website

 

Deze site is gemaakt in samenwerking met Voetbalvereniging FC Engelen, Kinderdagverblijf  Dribbel,

Kinderopvang Kanteel, Jenaplanschool Antonius Abt. en Jeugd- en Jongerenwerk De Schuilplaats.

Bouwcombinatie de Zweeuw en BUKO Bouwsystemen