Nieuwsberichten

 

Sport- en Jeugdcluster Engelen 

 

 

 

Bouwactiviteiten in week 5

 

 

 

Bouwactiviteiten in week 4

 

Donderdagmorgen 27-1-2011: Na een paar dag drogen werden de voorbereidingen gestart om de zijwanden te plaatsen dit werd gedaan door bekistingbedrijf Mabeca met kraanbedrijf van Genderen uit Vianen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En op dinsdagmorgen 25-01-2011  07.00 uur was er een hele ploeg gearriveerd om de vloer te storten.

Een grote vrachtwagen met een lange arm pompte het beton naar de plek waar het moet komen.

 

20 vrachtwagen waren nodig om het beton aan te leveren dit ging  via de noodweg die daar speciaal voor was aangelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwactiviteiten in week  3

Op ..... zijn de loodgieters geweest om de afvoeren in de vloer te plaatsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwactiviteiten in week  2

 

Op .....zijn de ijzervlechter geweest.

 

 

Op .... zijn de bouwvakkers weer begonnen met het verder uitgraven van de kelder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===============================================================================

 

 

Het samenwerkingsconvenant is ondertekend
Het gaat goed met de Jeugd- en Sportcluster

 

Geschreven Martin Berens


Zaterdag 18 december 2010 was het dan eindelijk zover. De samenwerkende partijen – die gezamenlijk gebruik gaan maken van de jeugd- en sportcluster Engelen – zouden officieel het samenwerkingsconvenant tekenen en tevens zou er weer een letterlijke mijlpaal worden geslagen. In een sfeervol en redelijk gevuld sportcafé van Sporthal Engelen werden de gasten verwelkomd door Godfried van den Braak, de gemeentelijke projectleider. Deze memoreerde het begin van deze cluster, waarbij met grote medewerking van de toenmalige voorzitter van de bestuursraad  dhr. Jan Janssens, gezocht ging worden naar een mogelijkheid om enerzijds FC Engelen uit te breiden en anderzijds veel meer partijen bij dit project te betrekken, waardoor er een multifunctioneel complex ging ontstaan.

 

Hierbij gold natuurlijk ook dat de voormalige directeur van Antonius Abt, Anton van der Ven, het project vanaf het begin steunde. Vooral ook omdat hiermee het ruimtegebrek van deze snelgroeiende school kon worden opgelost. Beiden waren samen met de voormalige wethouder Sport, Rodney Weterings, natuurlijk prominent aanwezig op deze mooie winterochtend. En natuurlijk niet te vergeten de goede samenwerking tussen projectleiders, gemeente en omwonenden. Hierdoor kregen de omwonenden ruimschoots de gelegenheid om de plannen goed te bekijken en waar nodig aanpassingen te doen.


Het samenwerkingsconvenant is ondertekend Het gaat goed met de Jeugd- en Sportcluster Een schoolvoorbeeld hoe een dergelijk project een goed draagvlak kan krijgen. Uniek in zijn soort Dhr. Bart Eigeman, wethouder van ’s-Hertogenbosch, beklemtoonde nogmaals het unieke van deze samenwerkingsformule waarbij vijf verschillende partijen samen wilden gaan werken om zo de jeugd van Engelen een nieuwe honk en thuisplaats te geven. Zoals Jan Janssens al verklaarde was deze vorm van samenwerking niet helemaal uniek in Nederland maar wel de “klein-schaligheid” waarin dit plaatsvond. Waar er elders in Nederland dergelijke samenwerkingsverbanden plaatsvinden, gebeurt dat meestal op een zeer groot complex, waar het samenwerkingsverband dan een klein hoekje krijgt.

 

Ondertekening Daarna was het de eer aan de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties om het samenwerkingsconvenant te ondertekenen: Albert van de Wetering, voorzitter van FC Engelen, die ook nog sprak van een talentencluster, immers de jeugd wordt hier al op een jonge leeftijd in contact gebracht met allerlei vormen van sport en vrijetijdsbesteding; Erik Kruisheer namens de Schuilplaats; Charlotte van Rooy namens Dribbel en Eigenwijze;
Mevr. Hermans namens Kanteel; Peter Sonnenberg namens Antonius Abt. Huib van Olden en Bart Eigeman tekenden namens de gemeente ’s-Hertogenbosch als wethouders van Cultuur en Sport. Eerste paal ging niet door Toen kwam het moment waarop de eerste paal zou moeten worden geslagen.

 

Omdat wij ons daar al in een levende kerstkaart waanden, was het duidelijk dat er geen Eerste Paal of Eerste Graafwerk kon plaatsvinden. Om toch de samenwerking te benadrukken, zetten alle zeven ondertekenaars hun handtekening op een voetbal, zodat na afloop alle organisaties met een getekende bal naar huis konden gaan. Blij dat het weer een feestje is Huib van Olden was blij dat hij aanwezig kon zijn bij de ondertekening van dit convenant. Immers na de persconferentie op vrijdag waar de bezuinigingen bekend werden gemaakt, kon hij hier weer iets goeds voor Engelen en Den Bosch doen. Hoever staan we nu Zoals het zich nu laat aanzien zal, zodra de weersomstandigheden het toelaten, begonnen worden met de bouw van het gebouw waarin de verschillende functies zullen worden gecombineerd. Rond de zomervakantie zal dan het gebouw worden opgeleverd. De planning is nu dat het gehele complex ergens in oktober zal worden opgeleverd, zodat de opening zal  samenvallen met het 40-jarig jubileum van FC Engelen.

 

 

 

We gaan echt van start met het talentencluster Engelen

ENGELEN - De bouw van het Sport- en jeugdcluster in Engelen gaat nu echt van start. Alle partijen tekenden zaterdagochtend de samenwerkingsbijeenkomst.

Dat gebeurde in het bijzijn van drie Bossche wethouders: Huib van Olden (CDA, sport), Bart Eigeman (GroenLinks, jongeren) en oud-sportwethouder Rodney Weterings (PvdA), die de voorbereidingen van het plan heeft begeleid als wethouder. In het Sport en - jeugdcluster - ook wel talentencluster genoemd - komen vijf partijen samen: voetbalclub FC Engelen, basisschool Antonius Abt, jongerenwerk De Schuilplaats, kinderopvang Kanteel en kinderdagverblijf Dribbel. De planning van de gemeente Den Bosch is dat het cluster na de zomer van 2011 al wordt opgeleverd op sportpark De Vutter

meer informatie:  Sport en Jeugdcluster Engelen

 

 

ENGELEN - Het Bossche college van burgemeester en wethouders vaardigde maar liefst drie wethouders af naar de officiële bouwstart van het Sport- en Jeugdcluster in Engelen.

Huib van Olden (CDA, sport), Bart Eigeman (GroenLinks, jongeren) en de vorige wethouder van sport, Rodney Weterings (PvdA) waren zaterdagochtend te vinden op sportpark De Vutter. In tijden van forse bezuinigingen is het immers maar wat leuk om stil te staan bij een mooie, nieuwe voorziening voor de jeugd van Engelen

 

Het gaat goed met de Jeugd- en Sportcluster in Engelen

Het samenwerkingsconvenant is ondertekend

 

Zaterdag 18 december 2010 was het dan eindelijk zover. De samenwerkende partijen – die gezamenlijk gebruik gaan maken van de jeugd- en sportcluster Engelen – zouden officieel het samenwerkingsconvenant tekenen en tevens zou er weer een letterlijke mijlpaal worden geslagen.

 

In een sfeervolle en redelijk gevulde sportcafe van de Sporthal Engelen werden de gasten verwelkomd door Godfried van den Braak de gemeentelijk projectleider. Deze memoreerde het begin van deze cluster, waarbij met een grote medewerking van de toenmalige voorzitter van de Bestuursraad dhr. Jan Janssens, gezocht ging worden naar een mogelijkheid om enerzijds FC Engelen uit te breiden en anderzijds veel meer partijen bij dit project te betrekken, waardoor er een multifunctioneel complex ging ontstaan. Hierbij gold natuurlijk ook dat de voormalige directeur van Antonius Abt,  Anton van der Ven, het project vanaf het begin steunde. Vooral ook omdat hiermee het ruimtegebrek van deze snelgroeiende school kon worden opgelost. Beiden waren samen met de voormalige wethouder Sport, Rodney Weterings natuurlijk prominent aanwezig op deze mooie winterochtend.

 

En natuurlijk niet te vergeten de goede samenwerking tussen projectleiders, gemeente en omwonenden. Hierdoor kregen de omwonenden ruimschoots de gelegenheid om de plannen goed te bekijken en waar nodig aanpassingen te doen. Een schoolvoorbeeld hoe en dergelijk project een goed draagvlak kan krijgen. In de volgende Tweeterp meer informatie

 

 

 

We gaan echt van start met het talentencluster Engelen

 

ENGELEN 18-12-2010

 - De bouw van het Sport- en jeugdcluster in Engelen gaat nu echt van start. Alle partijen tekenden zaterdagochtend de samenwerkingsbijeenkomst.

 

Dat gebeurde in het bijzijn van drie Bossche wethouders: Huib van Olden (CDA, sport), Bart Eigeman (GroenLinks, jongeren) en oud- sportwethouder Rodney Weterings (PvdA), die de voorbereidingen van het plan heeft begeleid als wethouder. In het Sport en - jeugdcluster - ook wel talentencluster genoemd - komen vijf partijen samen: voetbalclub FC Engelen, basisschool Antonius Abt, jongerenwerk De Schuilplaats, kinderopvang Kanteel en kinderdagverblijf Dribbel. De planning van de gemeente Den Bosch is dat het cluster na de zomer van 2011 al wordt opgeleverd op sportpark De Vutter.

 

==================================================================================
 

Historisch JA.

tijdens bijzondere ledenvergadering  voor Sport,- en Jeugdcluster

Tijdens de bijzondere ledenvergadering is vanavond unaniem groen licht gegeven aan het bestuur voor voortzetting van het S&J cluster en werd ingestemd met het gevoerde beleid tot nu toe. Met dit besluit hebben de leden ingestemd dat de samenwerkingsovereenkomst mag worden getekend en dat de schop op korte termijn in de grond kan. Inmiddels is ook bekend dat het nader archeologisch onderzoek geen bijzonderheden heeft opgeleverd, waardoor snel met de voorbereidingen kan worden begonnen.

Na een toelichting van Paul Buitenhek t.a.v. de nieuwbouw en terrein, Marco van Maaren t.a.v. de financiële aspecten, Jos van de Wouw die als een van het bestuur onafhankelijk adviseur de juridische aspecten heeft bekeken en heeft geadviseerd en tot slot Steven Hommerson die uitleg gaf over de stemprocedure, werd door voorzitter Albert vd Wetering de stemming geleid en voltrokken.
Naast de digitale stemmers (via de website en mail) en op schrift werd ook door alle aanwezigen volmondig en overtuigend 'ja' gestemd. Totaal rond de 130 stemmers. Niet 1 tegenstemmer! Dat zegt niet alleen iets over het mooie van de plannen an sich, doch eveneens over de professionele en uiterst zorgvuldige wijze waarop het bestuur de voorbereidende fase heeft doorlopen. Paul van der Kraan vroeg namens de Raad van Bestuur dan ook applaus voor hun inspanningen, aan welke oproep enthousiast gehoor werd gegeven. Diezelfde RvB deed 5 aanbevelingen die door het bestuur worden meegenomen.
Er volgt nog een verslag waarbij de namen van alle uitgebrachte stemmen als bijlage zal worden gevoegd
.

==================================================================================

 

Festiviteiten FC Engelen in nieuwe kantine?

 

FC Engelen maakt onderdeel uit van het plan ‘Sport en jeugdcluster in Engelen’.

In samenwerking met Jenaplanschool Antonius Abt, kinderopvang Kanteel, buitenschoolse opvang Eigenwijze, de jongerenaccommodatie de Schuilplaats en de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt een

plan gesmeed voor nieuwe huisvesting en verbouwing van de huidige accommodaties voor de instanties.

Wethouder Bart Eigenman spreekt van een Talentencluster.

De gevolgen voor FC Engelen zijn ingrijpend, maar positief. De bestaande gebouwen worden vervangen, deze gebouwen zullen integreren in de nieuwbouw van de basisschool en de kinderopvang.

Het huidige trainings- en pupillenveld worden enigszins verplaatst en voorzien van kunstgras.

De voetbalvereniging werkt samen met de andere partijen een totaal pakket uit, bestaande uit een bouw- en inrichtingsplan, afspraken voor beheer en financiële verantwoording.

Het bestuur hoopt in het komende voorjaar de definitieve plannen aan zijn leden te kunnen voorleggen.

Pas wanneer een meerderheid van de leden instemt met de plannen kan de club beginnen met de werkzaamheden.

FC Engelen hoopt het veertigjarig bestaan in 2011 in een nieuwe kantine te kunnen vieren.

 

Recente foto's bouw

 
 

Bouwplan

  • Grondwerken
  • Fundering
  • opbouw werkzaamheden
  • Begane vloer
  • 1e verdieping
  • Dak werkzaamheden
  • Binnenwerk
  • Buitenwerkzaamheden