De teller staat op  287

personen die naar de Reunie Engelen1200 komen 


De teller op Facebook

staat op 742 leden


Hier kunt u de hele dag door drinken en eten kopen in het eetcafe van 

Dorpshuis De Engelenbiurcht , en zal ook open zijn voor:  

diverse filmvoorstellingen

een boekenhoek

stambomen overzicht

wie heeft waar gewoond